[filename.info logo]
[cn vssadmin.exe][de vssadmin.exe][es vssadmin.exe][fr vssadmin.exe][gb vssadmin.exe][it vssadmin.exe][jp vssadmin.exe][kr vssadmin.exe][nl vssadmin.exe][pt vssadmin.exe][ru vssadmin.exe][us vssadmin.exe]
 

vssadmin.exe (5.1.2600.0)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\system32 \ vssadmin.exe
ファイル日付:2002-08-29 14:00:00
版:5.1.2600.0
ファイルサイズ:33.792 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:EF2CF963
MD5:6B09 BF73 B97F 835A AF7D 9A0F 9AB2 8ED0
SHA1:779F EBF5 0C07 081E 0A46 560E 9DE4 504C F521 3385

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:Befehlszeilenschnittelle fr Microsoft Volumeschattenkopie-Dienst
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Application
ファイル版:5.1.2600.0
内部名:VSSADMIN.EXE
法的版権: Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:VSSADMIN.EXE
製品名:Betriebssystem Microsoft Windows
プロダクト版:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!