[filename.info logo]
[cn termsrv.dll][de termsrv.dll][es termsrv.dll][fr termsrv.dll][gb termsrv.dll][it termsrv.dll][jp termsrv.dll][kr termsrv.dll][nl termsrv.dll][pt termsrv.dll][ru termsrv.dll][us termsrv.dll]
 

termsrv.dll (5.1.2600.1106)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\system32 \ termsrv.dll
ファイル日付:2002-08-29 14:00:00
版:5.1.2600.1106
ファイルサイズ:202.240 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:606B9B
MD5:BCFE 3069 6BAE 8B0A 7889 DCC5 71E2 B43D
SHA1:D12D FB10 C9D4 0D67 DC2E 7903 ED1A 696F 2E32 BC1C

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:Terminaldienste
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Application
ファイル版:5.1.2600.1106
内部名:termsrv.exe
法的版権: Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:termsrv.exe
製品名:Betriebssystem Microsoft Windows
プロダクト版:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!