[filename.info logo]
[cn taskman.exe][de taskman.exe][es taskman.exe][fr taskman.exe][gb taskman.exe][it taskman.exe][jp taskman.exe][kr taskman.exe][nl taskman.exe][pt taskman.exe][ru taskman.exe][us taskman.exe]
 

taskman.exe (5.1.2600.0)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\system32 \ taskman.exe
ファイル日付:2002-08-29 14:00:00
版:5.1.2600.0
ファイルサイズ:15.872 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:469BD62D
MD5:3A0C 6645 83A0 BA6C 34FA B808 E902 1798
SHA1:BBA5 57D7 FE1E C449 C507 01D6 ABA5 AEDC C9D1 1F1D

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:Task-Manager
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Application
ファイル版:5.1.2600.0
内部名:taskman
法的版権:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:TASKMAN.EXE
製品名:Betriebssystem Microsoft® Windows®
プロダクト版:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!