[filename.info logo]
[cn osk.exe][de osk.exe][es osk.exe][fr osk.exe][gb osk.exe][it osk.exe][jp osk.exe][kr osk.exe][nl osk.exe][pt osk.exe][ru osk.exe][us osk.exe]
 

osk.exe ( 5.1.2600.1106)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$ \ osk.exe
ファイル日付:2002-08-29 14:00:00
版: 5.1.2600.1106
ファイルサイズ:213.504 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:86F27239
MD5:8498 1B10 FBD9 E91C A3E4 6187 790A 051D
SHA1:9E03 6604 C8E3 066B 1880 5F3A 134F B25D 8B05 4E5E

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:Bildschirmtastatur
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Application
ファイル版:5.1.2600.1106
内部名:osk
法的版権: Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:osk.exe
製品名:Betriebssystem Microsoft Windows
プロダクト版:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!