[filename.info logo]
[cn osk.exe][de osk.exe][es osk.exe][fr osk.exe][gb osk.exe][it osk.exe][jp osk.exe][kr osk.exe][nl osk.exe][pt osk.exe][ru osk.exe][us osk.exe]
 

osk.exe (5.1.2600.1143)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\system32 \ osk.exe
ファイル日付:2002-11-27 19:51:48
版:5.1.2600.1143
ファイルサイズ:213.504 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:86DCBB64
MD5:8600 D9FF 707A 24F0 1410 A24D 27A8 B908
SHA1:D86F 173D 14C1 08E5 B3CC 51AD FC30 8B8B 8006 1DCA

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:Bildschirmtastatur
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Application
ファイル版:5.1.2600.1143
内部名:osk
法的版権: Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:osk.exe
製品名:Betriebssystem Microsoft Windows
プロダクト版:5.1.2600.1143Valid HTML 4.01!