[filename.info logo]
[cn newdev.dll][de newdev.dll][es newdev.dll][fr newdev.dll][gb newdev.dll][it newdev.dll][jp newdev.dll][kr newdev.dll][nl newdev.dll][pt newdev.dll][ru newdev.dll][us newdev.dll]
 

newdev.dll ( 5.1.2600.1106)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$ \ newdev.dll
ファイル日付:2002-08-29 14:00:00
版: 5.1.2600.1106
ファイルサイズ:241.152 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:81CADCE8
MD5:2163 3672 E30E DB21 C849 38BB 5A4A 7126
SHA1:AF39 43D9 CC99 24FF 0F49 BFA8 14FD 20D8 BE35 486E

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:Bibliothek fr das Hinzufgen von Hardwaregerten
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Dynamic Link Library (DLL)
ファイル版:5.1.2600.1106
内部名:newdev
法的版権: Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:newdev.dll
製品名:Betriebssystem Microsoft Windows
プロダクト版:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!