[filename.info logo]
[cn nddeapi.dll][de nddeapi.dll][es nddeapi.dll][fr nddeapi.dll][gb nddeapi.dll][it nddeapi.dll][jp nddeapi.dll][kr nddeapi.dll][nl nddeapi.dll][pt nddeapi.dll][ru nddeapi.dll][us nddeapi.dll]
 

nddeapi.dll (5.1.2600.0)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\system32 \ nddeapi.dll
ファイル日付:2002-08-29 14:00:00
版:5.1.2600.0
ファイルサイズ:15.872 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:88D49565
MD5:C8BB 9673 9993 807B 5132 32BA 7BE2 7B95
SHA1:63F6 8DA8 3F7D 527B 419F A47E 2743 6793 F56C 3FB8

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:Netzwerk-DDE Share Management-APIs
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Dynamic Link Library (DLL)
ファイル版:5.1.2600.0
内部名:NDDEAPI.DLL
法的版権: Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:NDDEAPI.DLL
製品名:Betriebssystem Microsoft Windows
プロダクト版:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!