[filename.info logo]
[cn nbtstat.exe][de nbtstat.exe][es nbtstat.exe][fr nbtstat.exe][gb nbtstat.exe][it nbtstat.exe][jp nbtstat.exe][kr nbtstat.exe][nl nbtstat.exe][pt nbtstat.exe][ru nbtstat.exe][us nbtstat.exe]
 

nbtstat.exe (5.1.2600.0)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\system32 \ nbtstat.exe
ファイル日付:2002-08-29 14:00:00
版:5.1.2600.0
ファイルサイズ:21.504 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:F732EDF
MD5:A49B 70F9 2FD6 80A5 6CFF EB94 0140 C3F8
SHA1:1D32 9232 42B7 BD81 07A1 2805 A7ED BC0E 759F 0A96

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:TCP/IP-NetBIOS-Informationen
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Application
ファイル版:5.1.2600.0
内部名:nbtinfo.exe
法的版権: Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:nbtinfo.exe
製品名:Betriebssystem Microsoft Windows
プロダクト版:5.1.2600.0



Valid HTML 4.01!