[filename.info logo]
[cn hostname.exe][de hostname.exe][es hostname.exe][fr hostname.exe][gb hostname.exe][it hostname.exe][jp hostname.exe][kr hostname.exe][nl hostname.exe][pt hostname.exe][ru hostname.exe][us hostname.exe]
 

hostname.exe (5.1.2600.0)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\system32 \ hostname.exe
ファイル日付:2002-08-29 14:00:00
版:5.1.2600.0
ファイルサイズ:8.704 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:95296EDF
MD5:A3B7 7CB2 73C7 6999 B111 F897 D821 2738
SHA1:CA09 9953 CCC8 EEE4 C0F5 76F7 0E70 FD47 D37F BD30

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:Hostnamen-APP
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Application
ファイル版:5.1.2600.0
内部名:hostname.exe
法的版権:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:hostname.exe
製品名:Betriebssystem Microsoft® Windows®
プロダクト版:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!