[filename.info logo]
[cn drwtsn32.exe][de drwtsn32.exe][es drwtsn32.exe][fr drwtsn32.exe][gb drwtsn32.exe][it drwtsn32.exe][jp drwtsn32.exe][kr drwtsn32.exe][nl drwtsn32.exe][pt drwtsn32.exe][ru drwtsn32.exe][us drwtsn32.exe]
 

drwtsn32.exe (5.1.2600.0)

ソフトウェアに含まれている

名前:Windows XP Home Edition, Deutsch
免許証:商業
情報リンク:http://www.microsoft.com/windowsxp/

ファイル細部

ファイル道:C:\WINDOWS\system32 \ drwtsn32.exe
ファイル日付:2002-08-29 14:00:00
版:5.1.2600.0
ファイルサイズ:47.104 バイト

検査合計及びファイルは切り刻む

CRC32:C1D6CF51
MD5:FAB6 83C6 F6C2 0F68 3439 9CC3 C35B 7FF5
SHA1:C766 F917 048C E062 6EA5 2F35 33BF 68A1 55E2 DC01

版資源情報

会社名前:Microsoft Corporation
ファイル記述:DrWatson Postmortem-Debugger
ファイルオペレーティングシステム:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
ファイル・タイプ:Application
ファイル版:5.1.2600.0
内部名:drwtsn32.exe
法的版権:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
元のファイル名:drwtsn32.exe
製品名:Betriebssystem Microsoft® Windows®
プロダクト版:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!